Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.

Účel zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás informovat, že registrací na stránkách https://madla.ujc.cas.cz poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem evidence využívání zpřístupněných jazykových dat. Zpracované údaje v anonymizované podobě slouží jednak k obsahové analýze využívání databázových položek (např. na která hesla nebo skupiny hesel směřuje nejvíce dotazů apod.), jednak k statistické analýze jejich využívání (např. k sledování počtu aktivních uživatelů, počtu dotazů, množství dotazů přicházejících od uživatelů domácích, tj. převážně rodilých mluvčích, nebo zahraničních apod.).

Registrace a poskytnutí osobních údajů umožňuje využití databáze registrovanými uživateli.

Přehled zpracovávaných osobních údajů

Zabezpečení údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání Vaší registrace. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.

Práva subjektu údajů

V souladu s příslušnými právními předpisy máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Upozornění: Po výmazu osobních údajů nebude možné databázi využívat.

Kontakt

Pro uplatnění svých práv se obraťte na správce osobních údajů na adrese madla@ujc.cas.cz.