Nápověda >> Přístup k databázi | Hledání | Listování | Připomínky

Přístup k databázi

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny poskytuje plný přístup ke všem uchovávaným údajům o dokladech a pramenech pouze registrovaným uživatelům. Zcela bez omezení jsou přístupné základní informace o projektu a tato nápověda. Uživatelé jsou identifikováni individuálně na základě e-mailové adresy a hesla, popř. na základě IP adresy institucionálního počítače, z něhož si stránky databáze prohlížejí.

Získání hesla

Žádost o získání individuálního hesla je třeba zaslat na e-mailovou adresu madla@ujc.cas.cz. V žádosti musí být uvedeno profesní zaměření, popř. zdůvodnění badatelského zájmu, neboť databáze je určena primárně odborníkům s historicko-filologickým vzděláním. V případě kladného vyřízení obdrží žadatel údaje pro první přihlášení formou odpovědi na e-mail.Pokud se uživatel k databázi připojuje z počítače na svém pracovišti, které získalo institucionální přístup k databázi, bude identifikován (v pravé horní části) jménem instituce. I v takovém případě může kliknout na odkaz v pravé horní části Přihlásit se a přihlásit se pomocí e-mailové adresy a hesla (pokud mu bylo přiděleno).Individuální přihlášení

Má-li uživatel povolen individuální přístup (na jeho e-mail mu bylo zasláno heslo), může ke všem datům Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny přistupovat z kteréhokoli počítače připojeného k internetu. Pro přihlášení je třeba kliknout na odkaz Přihlásit se a vyplnit své uživatelské jméno, tj. e-mailovou adresu (pole E-mail) a heslo (pole Heslo). Po kliknutí na tlačítko Přihlásit se nebo po zmáčknutí klávesy Enter bude uživateli databáze zpřístupněna.

Při vyplňování připomínek uživatelem přihlášeným pomocí individuálního jména se použijí kontaktní údaje (jméno a e-mail), které poskytl provozovateli Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny.

Práce s databází

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny nabízí dva základní přístupy k uloženým informacím o dokladech a pramenech: hledání a listování po (abecedně seřazených) záznamech.

DokladyHlavní pole na formuláři pro vyhledání dokladů slouží k zadání hledaného výrazu. Zaškrtnutí volby lemma a/nebo heslo určuje, v jakých položkách se tento výraz bude hledat. Hledaný výraz může obsahovat tzv. zástupné znaky, tj. hvězdičku (*), otazník (?) a hranaté závorky ([]). Volba rozlišovat velikost písmen rozhoduje o tom, zda se u lemmatu/hesla bude přihlížet k velikosti písmen v zadaném výrazu. Výchozí nastavení umožňuje vyhledávat výrazy podle lemmatu a rozlišovat velká a malá písmena.

  Význam zástupných znaků při prohledávání dokladů
 • * — zastupuje žádný nebo jakýkoliv počet libovolných znaků, např. kop* najde všechny výrazy začínající na kop- včetně samotného slova kop; kop*ti najde všechny výrazy, které začínají na kop a končí na ti (tj. všechna nezvratná slovesa s náslovím kop-); hvězdičku lze použít také na začátku hledaného výrazu, např. *ovati nalezne všechna slovesa končící na -ovati
 • ? — zastupuje jeden libovolný znak, např. le? najde leb, led, len, lep i les atd.
 • [] — obsahuje seznam znaků, které se na dané pozici mohou vyskytovat, např. d[óů]vtip najde výrazy dóvtip i důvtip

Jednotlivé zástupné znaky lze samozřejmě kombinovat: výraz k[ao]? najde všechna třípísmenná slova začínající na k, která mají uprostřed a nebo o.

Upozornění: Znak otazník (?) zastupuje při prohledávání také české písmeno ch, byť se jedná o spřežku.

Při vyhledávání dokladů je možné výsledky omezit také použitím následujících možností:

Pole pro hledané lemma/heslo, díl/ročník a biblické místo obsahují tzv. našeptávač, který zobrazuje nejvýše 20 položek vyhovujících postupně zadávanému textu. V hranatých závorkách za položkou nabídky uvádíme počet záznamů v databázi, u nichž se daná položka vyskytuje (např. výraz abatyšství [5 + 2] se v databázi vyskytuje 5krát jako lemma a 2krát jako heslo.

Záznamy, jejichž dokladovou část tvoří strojově čitelný text, je možné v této části fulltextově prohledávat. Hledaný řetězec se zadává do pole text. Hledání lze modifikovat použitím operátorů „AND“, „OR“, „AND NOT“ a „NEAR“ mezi jednotlivými výrazy. Víceslovný text ohraničte rovnými uvozovkami, interpunkci mezi slovy (čárky, středníky apod.) není potřeba zadávat. Pokud více slov v uvozovkách není, hledá se dva a více výrazů nezávisle na sobě (tj. s logickou podmínkou „OR“). Při zaškrtnutí volby ohýbat se budou kromě výchozího tvaru slova hledat také všechny jeho další tvary (přesněji řečeno takové tvary, které odpovídají novočeské morfologii).

Vyplnění/zaškrtnutí více polí (např. hledaného výrazu i pramene) v rámci vyhledávacího formuláře znamená, že se najdou pouze ty doklady, které vyhovují všem zadaným podmínkám.

Výběrem z nabídky počet řádků v seznamu uživatel určuje, kolik dokladů s vybranými informacemi se zobrazí na jedné stránce ve formě tabulky. Zvolí-li uživatel pouze 1 řádek, zobrazí se na stránce s výsledky jeden doklad se všemi údaji a s odkazy na další vyhledané doklady.

Samotné vyhledávání se zahájí kliknutím na tlačítko Hledej nebo stiskem klávesy Enter.

PramenyPro vyhledání pramene lze použít následující pole:

 • zkratku pramene
 • jméno autora
 • název pramene

U všech tří polí lze použít zástupné znaky, tj. hvězdičku (*), otazník (?) a hranaté závorky ([]). Rovněž se zde zobrazuje našeptávač s nejvýše 20 položkami, které vyhovují postupně zadávanému textu.

Výběrem z nabídky počet řádků v seznamu uživatel určuje, kolik pramenů s vybranými informacemi se zobrazí jedné stránce ve formě tabulky. Zvolí-li uživatel pouze 1 řádek, zobrazí se na stránce s výsledky jeden pramen se všemi údaji a s odkazy na další vyhledané prameny.

Samotné vyhledávání se zahájí kliknutím na tlačítko Hledej nebo stiskem klávesy Enter.

Listování

Při listování uživatel postupně prochází (abecedně) seřazenými doklady, případně prameny, přičemž na jedné stránce se může zobrazit větší počet (maximálně 150) záznamů. Uživatel si v horní části stránky zvolí, které písmeno abecedy se má zobrazit, načež se zobrazí první strana, ve výchozím nastavení s 20 záznamy; počet záznamů na stránce se nastavuje ve spodní části stránky nazvané počet řádků. Na jinou stranu lze přejít kliknutím na čísla stran pod písmeny abecedy nebo v dolní části stránky.

U dokladů se při listování zobrazují záznamy, které mají zvolené počáteční písmeno v lemmatu nebo v hesle. U pramenů se záznamy řadí abecedně podle zkratky.

Na listování se uživatel kdykoli dostane kliknutím na odkaz Listuj v horní části stránky s doklady nebo prameny.

Seznam dokladůPro seznam dokladů jsou k dispozici následující funkce:

 • červený čtvereček () v poli Pořadí označuje doklad, který autoři databáze z nějakého důvodu považují za problematický
 • zelený čtvereček () v poli Pořadí označuje doklad s poznámkou autorů databáze
 • po kliknutí na modrý čtvereček () u lemmatu/hesla se vyhledají doklady s vybraným lemmatem/heslem
 • po kliknutí na lemma se zobrazí naskenovaný lístek o jedné nebo více stranách s podrobnými informacemi o dokladu
 • červeně označené heslo upozorňuje na podobu lišící se od lemmatu
 • po kliknutí na zkratku pramene se zobrazí podrobné informace o daném prameni
 • po najetí myší nad obrázek s dokladem se zobrazí jeho větší náhled; kliknutím na obrázek se zobrazí naskenovaný lístek v plné velikosti

Seznam pramenůPro seznam pramenů jsou k dispozici následující funkce:

 • zelený čtvereček () v poli Pořadí označuje pramen, který nebyl blíže identifikován
 • po kliknutí na zkratku pramene se zobrazí podrobné informace o daném prameni
 • po kliknutí na číslo Knihopisu se otevře nová webová stránka nabízející informace o daném prameni v databázi Knihopis www.knihopis.cz
 • po kliknutí na číslo ve sloupci Počet dokladů se zobrazí seznam dokladů z daného pramene

Detailní zobrazení

Stránka s detaily o dokladu nebo prameni zobrazuje všechny údaje, které jsou pro daný doklad nebo pramen k dispozici.

Detail dokladuPro doklad jsou k dispozici následující funkce:

 • po kliknutí na zkratku pramene se zobrazí podrobné informace o daném prameni
 • po kliknutí na odkaz Připomínka se vytvoří nová připomínka vztažená ke konkrétnímu dokladu

Detail pramenePro detail pramene jsou k dispozici následující funkce:

 • po kliknutí na číslo Knihopisu se otevře nová webová stránka nabízející informace o daném prameni v databázi Knihopis www.knihopis.cz
 • po kliknutí na číslo v řádku Počet dokladů se zobrazí seznam dokladů z daného pramene
 • po kliknutí na odkaz Připomínka se vytvoří nová připomínka vztažená ke konkrétnímu prameni

PřipomínkyNa stránce s připomínkami se zobrazuje seznam připomínek uživatelů, kteří je sami označili za veřejné. Na této stránce uživatel může kliknutím na odkaz Nová připomínka vytvořit nový podnět, k němuž budou mít přístup autoři Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Pokud uživatel označí připomínku jako veřejnou, uvidí ji i ostatní přihlášení uživatelé.

Připomínky lze vytvářet rovněž k jednotlivým dokladům nebo pramenům v detailním zobrazení kliknutím na odkaz Připomínka. U takto zadaných připomínek se automaticky vytváří vazba na konkrétní doklad/pramen. V přehledu připomínek lze pak kliknutím na hypertextový odkaz v příslušném sloupci přejít ke konkrétnímu dokladu nebo prameni.

Provozovatel stránek si vyhrazuje právo vyřadit připomínky, které jsou pro provoz Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny zcela nepřínosné či které jsou v rozporu s dobrými mravy.