Jak citovat

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny je autorské dílo srovnatelné s každým jiným publikačním výstupem vzniklým při vědecké činnosti. Každý badatel, který bude údaje z databáze dále užívat, je proto v souladu s etikou vědecké práce povinen uvést ji jako zdroj svých poznatků. Doporučujeme následující způsob citace:

NEJEDLÝ, Petr, et al. Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012– [citován stav z 15. 6. 2024]. Dostupné z WWW: <https://madla.ujc.cas.cz>.

Poznámka: Databáze je otevřený systém, který bude procházet změnami (opravami a doplňky, později i rozšířením). Neopomeňte proto prosím uvést datum, kdy jste z databáze čerpali.