Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny byla podpořena následujícími projekty: